برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
لیست اخبار صفحه :1
دومین کنفرانس بین‌المللی دانشجویان بهداشت و علوم سلامت ایران

دومین کنفرانس بین‌المللی دانشجویان بهداشت و علوم سلامت ایران

در راستای ارتباط گسترده بخش سلامت با تحولات مختلف فنی، علمی، اقتصادی و اجتماعی کشورها ایجاب می‌کند تا طراحی، توسعه و بهره‌برداری از سیستم‌های نوین و کاربردی دبیرخانه دائمی کنفرانس از کلیه پژوهشگران فعال این حوزه های تاثیر گذار این بخش برای شرکت در این کنفرانس به منظور هم اندیشی و ارائه دستاوردهای علمی- پژوهشی نوین خود با محوریت توسعه صنعتی و اجرایی کشور دعوت به عمل می آید.

خریداری عناوین جدید

خریداری عناوین جدید

خریداری عناوین جدید رشته های بهداشت محیط، آموزش بهداشت و بهداشت مدارس

تنظیمات قالب