برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

آیین نامه امانت و استفاده از کتابخانه

اعضا:

منظور از اعضا آن دسته از افراد مجاز برای استفاده از کتابخانه که به عضویت آن درآمده اند و اطلاعات ایشان در سیستم نرم افزار کتابخانه وارد گردیده است و نیز دانشجویان سایر دانشگاه ها که دارای کارت دانشجویی معتبر بوده و فقط با ارائه کارت دانشجویی و ملی امکان استفاده ازمنابع را خواهند داشت.

 

تعداد و مدت زمان امانت کتاب

با توجه به تعداد جامعه استفاده کننده و محدودیت در تعداد نسخ برخی از عناوین، اعضای محترم به شرح ذیل مجاز به گرفتن کتاب می باشند:

اعضای هیأت علمی:  حداکثر 10 عنوان کتاب به مدت 15 روز

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد:  حداکثر 8 عنوان کتاب به مدت 15 روز

دانشجویان مقطع کارشناسی:  حداکثر 6 عنوان کتاب به مدت 15 روز

کارکنان:  حداکثر 3 عنوان کتاب به مدت 15 روز

کتب مرجع:

فقط در محل کتابخانه و در بخش مرجع قابل استفاده می باشند و جهت استفاده در خارج از کتابخانه به امانت داده نمی شوند. کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با ارائه شماره دانشجویی امکان امانت گرفتن کتاب از کلیه واحدهای تابعه دانشگاه اعم از مراکز درمانی و آموزشی را دارا می باشند. پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد به هیچ عنوان امانت داده نمی شوند ولی اعضای کتابخانه می توانند در داخل کتابخانه از این منابع استفاده نمایند.

 

مفقود شدن یا آسیب رساندن به کتاب:

درصورت آسیب رسیدن به منابع در دست امانت اعضا اعم از پارگی از عطف و شیرازه، جلد یا صفحات کتاب ؛ برگ برگ شدن کتاب؛ریختن آب روی آن؛ کپی برداری که موجب آسیب رساندن به کتاب شود و یا اینکه کتاب توسط فرد مفقود گردد وی موظف است عین کتاب را خریداری نموده به کتابخانه تحویل دهد ضمن اینکه به مدت دو هفته تا سه ماه(متغیر) وضعیت وی به حالت تعلیق در آمده و امکان استفاده از کتابخانه را نخواهد داشت.

 

دیرکرد و جریمه تاخیر در بازگشت کتاب:

در صورت زیاد بودن زمان تاخیر در بازگشت کتاب به کتابخانه در طول دوره تحصیل، در زمان تسویه حساب به ازای میزان هزینه دیرکرد دانشجو موظف است به اندازه همان مبلغ کتابی را در زمینه موضوعی مرتبط با دروس عمومی یا تخصصی به کتابخانه ارائه دهد.

وجین منابع چاپی

در طول سال منابع موجود در کتابخانه در صورت کهنگی بیش از حد ظاهری و پاره شدگی بر اثر استفاده مکرر دانشجویان بررسی و از وجین شده و از قفسه ها خارج می شوند و منابع تازه جایگزین آنها می شوند. همچنین به صورت دوره ای با چاپ ویرایش های جدید از عناوین مشابه موجود در کتابخانه و ورود آنها به بازار اقدام به خرید و وجین کتابهای قدیمی از قفسه ها و جایگزینی منابع روزآمد می گردد.

همچنین برخی مواقع با بررسی و نظر اعضای هیأت علمی، برخی از عناوینی که به لحاظ محتوا چندان مطابقتی با سرفصل دروس اعلام شده از طرف وزارتخانه نداشته و به لحاظ آموزشی نیز کاربرد چندانی ندارند حذف شده و با منابع روزآمد و مناسب تر جایگزین می شوند.

تنظیمات قالب