برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

تاریخچه:

کتابخانه دانشکده بهداشت از سال 1372 فعالیت خود را آغاز نمود و در حال حاضر دارای 12039 عنوان کتاب و تعداد 126 عنوان پایان نامه است و در حال حاضر دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی از طریق سایت کتابخانه فراهم گردیده است. در این دانشکده امکان تحصیل دانشجویان در مقطع کارشناسی رشته‌های تحصیلی بهداشت عمومی، بهداشت مدارس، مهندسی بهداشت حرفه‌ای و مهندسی بهداشت محیط و در مقطع کارشناسی ارشد رشته های ارگونومی، اقتصاد سلامت، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، آموزش بهداشت، بیولوژی و مبارزه با ناقلین، مهندسی بهداشت حرفه ای و مهندسی بهداشت محیط وجود داشته و منابع مورد نیاز این رشته ها به صورت چاپی و الکترونیکی قابل ارائه می باشد.

سیتم رده بندی کتابخانه بر اساس رده بندی NLM و LC است و از نرم افزار تحت وب آذرسا متعلق به شرکت پارس آذرخش جهت ارائه خدمات کتابخانه ای استفاده می شود.

تنظیمات قالب