برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

ارتباط با کتابخانه

تلفن تماس:

2752305 - 0443

 

ایمیل:

lib.health@umsu.ac.ir

zgharajedaghi@gmail.com

gharajedaghi.z@umsu.ac.ir

 

آدرس پستی:

کیلومتر 11 جاده سرو- پردیس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه- دانشکده بهداشت- طبقه اول- واحد کتابخانه

 

کد پستی:

5756115198

تنظیمات قالب