برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

آمار

 

منابع موجود در کتابخانه:

کتب فارسی: 2598 عنوان و 11205 نسخه

کتب لاتین: 647 عنوان و 834 نسخه

پایان نامه: 126 عنوان

لوح فشرده: 50 عدد

مشخصات

 

موقعیت کتابخانه:

کتابخانه دانشکده بهداشت به مساحت کلی 249 متر مربع در طبقه اول دانشکده و دربخش انتهایی راهروواقع شده استبخش امانت و مخزن به صورت مشترک در داخل کتابخانه تعبیه شده اند.

 

سالن مطالعه:

 در داخل کتابخانه بخشی به عنوان میز مرجع و سالن مطالعه برای مطالعه و استفاده از منابع مرجع و پایان نامه ها قرار داده شده است که مراجعه کنندگان می توانند در این قسمت به مطالعه بپردازند و از منابع ذکر شده استفاده نمایند.مساحت کلی سالن مطالعه 25 متر مربع می باشد.

 

سالن کامپیوتر:

در داخل کتابخانه تعداد 4 دستگاه رایانه برای استفاده دانشجویان تعبیه شده است.

تنظیمات قالب